V Unisim jsou nyní dostupné mezinárodní standardy finančního výkaznictví – IFRS

Do nového školního/ akademického roku vám přinášíme skutečně zajímavou novinku.

Firmy v České republice účtují podle českých účetních standardů (ČÚS). Proto také Unisim při zobrazení účetních operací a účetních výkazů tyto standardy používá (u výkazů se jedná o verzi platnou od roku 2016).

Společnosti obchodující na evropských burzách při sestavování finančních výkazů dodržují International Financial Reporting Standards (IFRS – mezinárodní standardy finančního výkaznictví).
IFRS tedy používají i mnohé firmy v České republice.

Pro každého studenta ekonomického zaměření může být tedy vhodné a výhodné se seznámit s mezinárodními účetními výkazy – IFRS.

Simulační hra nyní obsahuje IFRS výkazy: Výkaz o finanční situaci, Výsledovka, Výkaz o peněžních tocích.
V české verzi jsou výkazy k dispozici ve dvou verzích – dle ČÚS a dle IFRS. V anglické verzi jsou pak výkazy dle IFRS.

Studenti se tam mohou snadno seznámit s podobou IFRS výkazů, srovnat jejich rozdíly s výkazy dle ČÚS. A navíc si mohou osvojit i jejich původní podobu v angličtině a osvojit si tak důležité anglické termíny.

Nové verze výkazů jsou dostupné automaticky všem uživatelům simulační hry Unisim.

Komentáře