Unisim je osvědčená manažerská
simulační hra pro VŠ, VOŠ a SŠ.

Vyzkoušejte si zdarma a nezávazně Unisim a přesvědčte se sami o přínosech simulační hry pro vaši školu

Představení Unisim pro školy

Podívejte se na video, které názorně představuje simulační hru, včetně ukázky jednotlivých sekcí.

Jistě Vás zajímají reference. Máme bohaté zkušenosti s využitím Unisim na vysokých, vyšších i středních školách. Podívejte se zde.

0
účastníků simulace
0
vytořených virtuálních firem
0
odehraných simulací
0
zapojených univerzit a škol
0
úspěšných let na trhu

Unisim rozvíjí manažerské dovednosti v mnoha směrech.

Simulační hra Unisim je efektivním způsobem inovace výuky ekonomických předmětů díky tomu, že v sobě spojuje všechny hlavní firemní funkce, tedy prodej, marketing včetně vývoje produktů a komunikace, finance a účetnictví, řízení lidských zdrojů i reporting. Unisim dává studentům příležitost vyzkoušet si aplikaci teoretických znalostí a díky tomu je lépe pochopit. Současně rozvíjí jejich strategické myšlení a analytické schopnosti. 

Moduly simulační hry Unisim.

Vývoj produktu

Marketingová komunikace

Prodej

Finance a účetnictví

Lidské zdroje

Jak umístit Unisim do výuky?
Jednoduše. Máte více možností.

Zařazení simulační hry do existujícího předmětu

V případě manažerské hry Unisim je vhodné zařazení např. do některého z následujících předmětů: Podniková ekonomika, Management, Marketing, Finance a účetnictví, Ekonomie.

Vytvoření samostatného předmětu založeného na simulační hře

V tomto případě je využito toho, že simulační hra Unisim přináší spojení znalostí z několika obvykle samostatně vyučovaných předmětů. Studenti tak mají možnost lépe pochopit jejich souvislosti. Může se jednat například o volitelný předmět „Manažerské řízení“.

Jednodenní workshop vedený licencovanými lektory

Během jednoho dne si studenti vyzkouší řízení firmy na daném trhu a seznámí se s tím, jak teoretické pojmy fungují v praxi. Workshop může být veden zkušenými lektory CIS a pro partnerskou školu se tak jedná o velmi jednoduchý a přitom efektivní způsob inovace výuky.

Ověřeno na těchto univerzitách a školách.

Jednoduchý design a intuitivní ovládání Unisimu.

Pro jaké školy je Unisim vhodný?

Simulační hra Unisim je vhodná pro studenty VŠ, VOŠ, ale i středních škol, například obchodních akademií, ekonomických lyceí, odborných škol se zaměřením apod. Studenti mají díky Unisimu unikátní možnost si vyzkoušet řízení firmy bez vstupních investic a vidět, jak se jejich firmě daří v průběhu let. Pro studenty je to velmi zajímavá zkušenost, při které si vyzkouší své manažerské dovednosti.

Simulační hra Unisim obsahuje všechny důležité komerční funkce a vazby mezi nimi. Je věrným odrazem firemní reality až na úroveň účetních operací a výkazů. Z tohoto důvodu je ideálním doplněním výuky podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, financí i účetnictví a zejména pomůže pochopit provázanost těchto firemních funkcí.

Přínosy Unisimu
pro Vaší školu

 • Zvyšuje prestiž školy
  Díky novým metodám ve vzdělávání a používání moderních nástrojů.
 • Zlepšuje vnímání školy
  Využívání simulační hry Unisim přispěje k vnímání školy jako inovativní instituce.
 • Zvyšuje zájem o školu
  Spokojenější a úspěšnější studenti přispívají díky pozitivním referencím k vyššímu zájmu o školu.
 • Uvedeme Vás v seznamu škol používajích simulaci Unisim

Přínosy Unisimu
pro studenty

 • Řízení firmy nanečisto
  Hra studentům umožní projít veškeré aspekty řízení firmy od podnikové ekonomie, managementu, marketingu až po finanční řízení a účetnictví.
 • Pochopení podstaty teoretických pojmů
  Unisim umožňuje studentům vyzkoušet si aplikaci teoretických znalostí do své virtuální firmy a vidět, jak uspějí oproti konkurenci. Unisim pomáhá studentům lépe porozumět vyučované teorii.
 • Strategické a kreativní myšlení
  Unisim podporuje strategické myšlení studentů a vede je k tvůrčímu přístupu.
 • Vylepšení CV díky Certifikátu o absolvování kurzu
  Každý úspěšných student, který dohraje Unisim získá Certifikát o absolvování kurzu, který si může tímto vylepšit své CV.

K provozování simulace Unisim stačí jen přístup k internetu.

Simulační hra Unisim funguje na všech nejznámějších operačních systémech a design se přehledně přizpůsobuje velikosti obrazovky. Unisim je možné hrát přes jakýkoliv počítač, tablet nebo mobil, který je připojený k internetu. Nepotřebujete žádné dodatečné instalace. Vše se děje vzdáleně z našich serverů.

Akreditovaný kurz pro pedagogy:
"Jak využít simulační hry ve výuce"

Naše firma Centrum Informační Společnosti, s.r.o. je držitelem akreditace k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb.

Akreditovaný kurz od MŠMT pro pedagogy spočívá v tom, že se učitelé naučí správně využívat simulační hry ve výuce. Unisim je tak ideální nejen pro studenty, ale je také součástí  akreditovaného kurzu MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Platnost akreditace je do 20.5.2020.

Získejte další pedagogické vzdělání
a vylepšete si CV. Napište nám.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.