Se simulační hrou Unisim posunete rozvoj a vzdělávání zaměstnanců ve vaší firmě na zcela novou úroveň

3 programy pro rozvoj zaměstanců

Programy založené na manažerské simulační hře Unisim zvýší efektivitu vaší firmy díky zvyšování kvality lidských zdrojů.

Development: Manažer 21. století

Zvýšení pracovní efektivity díky pochopení fungování firmy jako celku/ Zlepšení spolupráce mezi odděleními/ Rozvoj osobnostních i profesních kompetencí v hlavních business oblastech.

Assessment: Hodnotící program

Zjištění silných a slabých stránek hodnocených (talentů, manažerů)/ Doporučení směru rozvoje či vhodnosti přijetí.

Teambuilding: Jak ho neznáte

Zlepšení týmové spolupráce a komunikace/ Pro zaměstnance i manažery/ Vhodné bez ohledu na fyzickou kondici či jiný handicap.

Simulační hra Unisim je efektivním nástrojem manažerského vzdělávání díky tomu, že v sobě spojuje všechny hlavní firemní funkce.

Vývoj produktu

Marketingová komunikace

Prodejní kanály

Finance a účetnictví

Lidské zdroje

Poznejte detaily simulační hry díky demo přístupu zdarma, nebo zvolte předvedení Unisim našimi lektory

Proč tedy Unisim ve firmě využít?

Unisim přispívá k růstu efektivity firmy díky zvyšování kvality lidských zdrojů.

Unisim rozvíjí profesní i osobnostní kompetence.

Osobnostní kompetence

Analýza problému / Orientace na výsledky / Leadership / Efektivní komunikace / Kooperace / Adaptabilita a odolnost vůči stresu / Vize a strategie / Koncepčnost / Sebereflexe a sebevědomí / Sklon k riziku

Profesní kompetence

Tvorba strategie / Plánování a organizování / Analýza a výzkum trhu / Segmentace trhu / Marketingový mix / Prodejní a distribuční koncepce / Komunikace a mediální plánování / Finanční řízení firmy / Financování firmy

Cena vzdělávacího programu Unisim pro firmy

Můžete zvolit některý ze 3 programů pod vedením našich odborných lektorů, nebo používat Unisim ve vlastní režii

Program s Unisim na klíč

Zahrnuje design, realizaci a výstupy.

Licence Unisim

Simulační hru můžete používat také ve své režii. Vaše lektory vyškolíme. Cena licence je sjednána individuálně v závislosti na potřebách firmy z pohledu počtu účastníků i délky využití.

Zavolejte nám.
Se vším rádi poradíme.

Telefon: +420731131974

Máte zájem o využití Unisim ve Vaší firmě? Kontaktujte nás.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.