Novinky v simulační hře – licence a zveřejnění výsledků

Vážení partneři a uživatelé simulační hry Unisim,

rádi bychom Vás informovali o úpravách v simulační hře Unisim. Tyto úpravy se týkají zejména lektorů a jsou vedeny snahou usnadnit a zlepšit jejich využití simulace.

  1. Licence

Na úvodním rozcestníku hry přibylo okno (widget) Licence. Zde jsou zobrazeny údaje o licenčních podmínkách vztahující se k držiteli licence (obvykle škola či firma). Účelem tohoto okna je dát uživatelům (lektorům) dobrý přehled o platnosti a stavu jejich licence.

  1. Zveřejnění výsledků

Po skončení hry nejsou hráčům (týmům) zobrazeny výsledky hry, dokud je lektor sám neuvolní ke zobrazení v administraci.

Účelem této úpravy je zvýšit napětí při hře a umožnit lektorovi, aby sám ve zvoleném čase výsledky odhalil a prezentoval – to je výhodné zejména při soutěžení mezi týmy.

Na podrobnosti k těmto novinkám se podívejte zde.

Přejeme Vám hodně úspěchů a zábavy u simulační hry Unisim.

Za tým CIS,

David Spies

 

Komentáře