Jsme rádi, že Unisim používají vysoké školy doslova v celé České republice

Spolupracujeme s desítkami středních a vyšších škol.

Nejvíce je obchodních akademií, ale je mezi nimi i řada odborných škol a gymnázií.

A co na Unisim říkají pedagogové?

Simulační hru Unisim jsme začali využívat na naší fakultě od zimního semestru 2019. Rozhodli jsme se tak na základě pozitivní zpětné vazby našich studentů, kteří se účastnili celonárodních soutěže studentů VŠ v simulační hře Unisim. A bylo to správné rozhodnutí. Simulační hru jsme využili při výuce managementu a osvědčila se natolik, že uvažujeme o vytvoření nového předmětu, kde bychom potenciál simulace mohli využít naplno.
doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.Katedra podnikové ekonomiky a managementu Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni
Dosavadní zkušenosti s touto simulační hrou jsou velmi dobré. Za hlavní přínos pro studenty považuji velmi dobré propojení mezipředmětových vztahů odborných předmětů (ekonomika, účetnictví, marketing, informační technologie). Dalším rozdílem oproti zpravidla dílčím výukovým příkladům je to, že studenti musí při rozhodování brát v úvahu velké množství rozdílných parametrů, tudíž musí vyhodnotit důležitost a případné dopady jednotlivých rozhodnutí na základě analýzy informací. A v neposlední řadě, tato hra studenty daleko víc baví než běžná frontální výuka a dle mého názoru znalosti a dovednosti získané při hraní této hry budou mít trvalejší charakter než znalosti získané tradiční cestou.
Ing. Iva Kučerováučitelka odborných předmětů, OA a VOŠE Tábor

Ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě jsme organizovali celostání soutěž studentů se simulační hrou Unisim. Více zde.

...a z hodnocení účastníky soutěže máme velkou radost!

0
%
Účastníků odpovědělo ANO na otázku, zda doporučují využití simulace Unisim pro výuku na škole.
Pomohla mi pochopit řadu pojmů z hlediska marketingu, ekonomiky podniku, managementu a účetnictví. Týdení příprava na soutěž mi dala více než 20 přednášek ekonomiky dohromady.
D.K.VŠO Praha
Tato soutěž a celý program UNISIM je bezkonkurenční produkt pro ekonomické vzdělávání. Soutěž podle mého postupně nabyde na vážnosti, pokud se rozšíří na spoustu dalších škol a pro potenciální zaměstnavatele studentů je to dobrým indikátorem.
O.Z.ČVUT Praha

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ A TECHNICKÁ, ČESKÉ BUDĚJOVICE

Ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou a technickou v Českých Budějovicích jsme realizovali velmi zajímavý mezinárodní projekt s názvem "International Business Week". Projekt probíhal v dubnu 2016 a znovu pak v roce 2018. Po zrušení ročníku 2020 kvůli COVID již plánujeme realizaci v 2021. Jeho nosnou částí byla manažerská simulační hra Unisim, kterou si zahrálo 50 studentů z celého světa. Studenti prošli krátkým úvodním kurzem, kde se seznámili se simulací a celým virtuálním trhem. Po kurzu následovalo odehrání simulace, příprava obchodně-marketingové strategie, příprava prezentace a korporátní identity jejich virtuálních firem. Celý projekt byl zaměřen na řízení podniku z pohledu marketingu, managementu a ekonomie.

0
studentů
0
týden workshop

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

Na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě pravidelně probíhá výuka manažerské simulační hry Unisim v rámci letního semetru. Na začátku spolupráce byli proškoleni lektoři VŠPJ od Unisim profesionálních lektorů. V rámci výuky si nyní vystačí lektoři VŠPJ se svými znalostmi a postupně získávají další a další zkušenosti s výukou simulace Unisim. VŠPJ vyzkoušela obě verze manažerské simulace Unisim, tedy verzi \"prodej zájezdů\" i verzi \"prodej elektra\".

0
studentů
0
semestry

PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA, MENDELU V BRNĚ

Ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně jsme připravili pro studenty středních škol unikátní možnost, jak se dostat na VŠ bez přijímaček a navíc získat zajímavé zkušenosti a také stipendium.

Manažerská simulační hra Unisim sloužila jako platforma, díky níž byli vybráni nejúspěšnější studenti, kteří měli nejlepší výsledky ze hry a kteří uspěli v písemném testu týkajícího se simulace Unisim a ekonomicko-marketingové oblasti. Zájem o soutěž \"Dostaň se na VŠ bez přijímaček\" projevilo přes 150 studentů, více než 60 studentů postoupilo do finále a v konečné fázi bylo přijato 28 studentů, přičemž první tři měli nárok na finanční odměnu.

0
studentů
0
měsíce
0
přípravný online kurz

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Unisim nasazen do výuky v rámci semestru

Manažerská simulace Unisim je nasazena do výuky na Ekonomické fakultě VŠB, kde si hráči zkouší řízení firmy z pohledu marketingu, obchodu, managementu, financí a řízení lidských zdrojů. Studenti mají šanci řídit firmu na virtuálním trhu jako \"prodejci zájezdů\", ale i jako \"prodejci elektra\". V simulaci verze \"elektro\" musí studenti navíc řešit i logistiku, která jim celou hru dělá ještě složitější.

0
studentů
0
semestr

FAKULTA BIOMEDICINSKÉHO INŽENÝRSTVÍ ČVUT, KLADNO

Unisim nasazen do výuky v rámci semestru

Na Fakultě biomedicinského inženýrství ČVUT proběhla jednosemestrální výuka manažerské simulační hry Unisim pro dálkové studenty. Celkem 45 studentů hrálo v několika skupinách proti sobě a celkem odehráli devět kol hry, kde cílem bylo získat co nejvyšší hodnotu parametru EVA.

0
studentů
0
semestr

VOŠ ČÁSLAV

Unisim již 2x nasazen jako jednodenní workshop

Simulační hra Unisim manažerského typu byla dvakrát (v rámci dvou jednodenních workshopů) nasazena na Vyšší odborná škole v Čáslavi, kde ji odehrálo více než 40 studentů druhého ročníku z ekonomického oboru. Studenti prošli úvodním vzdělávacím kurzem a pak měli za úkol se seznámit s poptávkou na trhu, vytvořit firmu, produkty v podobě cestovních zájezdů, nastavit komunikační a prodejní kanály, pracovat s lidskými zdroji a řádně hospodařit s finančními prostředky. Jako doplňkový úkol museli dát dohromady \"prezentaci pro investora\" a na kameru odprezentovat svůj podnikatelský záměr.

0
studentů
0
workshopy

OBCHODNÍ AKADEMIE EDVARDA BENEŠE, SLANÝ

Unisim nasazen již 2x jako jednodenní workshop

Obchodní akademie Edvarda Beneše ve Slaném již podruhé zajistila pro své studenty jednodenní workshop, kde si účastníci vyzkoušeli, jaké je to vést firmu a soupeřit přitom s konkurencí na trhu.

0
studentů
0
workshopy
0
studentů
0
pololetí

OBCHODNÍ AKADEMIE a VOŠE TÁBOR

Studenti hráli Unisim celé pololetí

Simulační hru UNISIM jsme v letošním školním roce využili se studenty jako pilotní projekt, v příštím školním roce bude tato velmi dobře zpracovaná výuková hra použita pro zařazení do předmětu Projektové řízení ve 4. ročníku oboru Ekonomické lyceum, zaměření Cestovní ruch. Ekonomické, marketingové a manažerské rozhodování na platformě této hry bude tvořit podstatnou část ve výuce tohoto předmětu.

Dosavadní zkušenosti s touto simulační hrou jsou velmi dobré. Za hlavní přínos pro studenty považuji velmi dobré propojení mezipředmětových vztahů odborných předmětů (ekonomika, účetnictví, marketing, informační technologie). Dalším rozdílem oproti zpravidla dílčím výukovým příkladům je to, že studenti musí při rozhodování brát v úvahu velké množství rozdílných parametrů, tudíž musí vyhodnotit důležitost a případné dopady jednotlivých rozhodnutí na základě analýzy informací.

Dle mých zkušeností hra velmi dobře simuluje skutečnost na reálném trhu – v naší škole máme zkušenosti s verzí Cestovní kancelář. A v neposlední řadě, tato hra studenty daleko víc baví než běžná frontální výuka a dle mého názoru znalosti a dovednosti získané při hraní této hry budou mít trvalejší charakter než znalosti získané tradiční cestou.

Ing. Iva Kučerová
učitelka odborných předmětů
OA a VOŠE Tábor

UVAŽUJETE O VYZKOUŠENÍ SIMULACE UNISIM I NA VAŠÍ ŠKOLE? KONTAKTUJTE NÁS.

Rádi Vám zodpovíme veškeré otázky týkající se manažerské simulace Unisim a její případné implementace do výuky. Vycházíme z našich zkušeností, které jsme za roky provozu získali.