PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE

Velká Vánoční soutěž s manažerskou simulační hrou Unisim.

I. Pořadatel soutěže

II. Předmět soutěže

 • Předmětem soutěže je manažerská simulační hra Unisim s možností získání věcných a dalších cen viz bod VI. dále.

III. Účastníci soutěže

 • Soutěž je určena pro studenty vysokých škol a vyšších odborných škol a také pro pedagogy těchto škol.
 • Účastnit se mohou jednotlivci nebo až čtyřčlenné týmy. Týmy tvoří sami účastníci při registraci na registrační stránce soutěže.
 • Účastníci mohou zastupovat svou školu, ale mohou se účastnit i sami za sebe. Týmy tedy mohou být složeny i ze studentů několika různých škol.

IV. Průběh soutěže

 • Registrace do soutěže probíhá od 1.11.2016 do 7.12.2016.

Základní kolo soutěže probíhá dle nabízených termínů na registrační stránce hry. Účastník si při registraci z dostupných termínů vybírá, v jakém termínu se základního kola hry zúčastní.

 • Po registraci přijde hráči email se všemi důležitými informacemi o termínech, pravidlech a také odkaz na textové a video návody ke hře. V dalších emailech bude vyzván ke konkrétní hře. Některé informace a notifikace mohou být zasílány i pomocí SMS, aby hráč na nějakou důležitou informaci nezapomněl.
 • Hra Unisim bude probíhat ve 2 fázích. První (základní) fáze proběhne online. Druhá (finální) fáze proběhne za osobní účasti hráčů v určených prostorech v Praze.

Základní (online) fáze soutěže:

 • Registrovaní účastníci (respektive týmy), budou pořadatelem rozřazeni do skupin, ve kterých budou soutěžit proti sobě.
 • Rozřazení účastníků do skupin bude provedeno pořadatelem náhodně, bez možnosti účastníků toto rozřazení ovlivnit.
 • Hra Unisim bude zahájena v definovaný čas. Je odpovědností hráčů být v daném čase (na který se registrovali) přihlášeni do hry. Zahájení hry nemůže být posunuto například z důvodu problému účastníka s připojením k internetu.
 • Hra bude probíhat na 4 kola, případně dle rozhodnutí pořadatele. Délka jednoho hracího kola je 45 minut (hráč vidí zbývající čas kola přímo na hlavní straně hry v aplikaci), po skončení kola automaticky následuje kolo další. Po závěrečném kole je hra automaticky ukončena.

Kritéria pro postup do finální fáze:

 • Do další fáze postoupí vždy X nejlepších účastníků (týmů) z každé skupiny a dále Y účastníků (týmů) na dalších místech s nejlepší hodnotou cílového ukazatele hry EVA (economic value added, viz návody ke hře Unisim).
 • Hodnoty X a Y budou určeny pořadatelem na základě počtu přihlášených účastníků (týmů). O hodnotách budou účastníci informováni pořadatelem po skončení základní fáze hry.
 • V případě vysokého počtu účastníků může pořadatel rozhodnout o tom, že základní fáze bude probíhat dvoukolově. To znamená, že z prvního kola postoupí definovaná část účastníků do druhého kola a následně z druhého kola definovaná část do finální fáze. O případném druhém kole základní fáze a o termínech budou účastníci pořadatelem adekvátním způsobem a s předstihem informováni.

Finální fáze:

 • Finále proběhne 10. 12. 2016 v 10:00 v prostorech co-workingového centra Impact Hub Praha na adrese: Drtinova 10, Praha 5.
 • Účastníci (týmy), kteří postoupili do finální fáze, budou pořadatelem náhodně rozřazeni do 2 skupin. Následuje hra Unisim v těchto skupinách.
 • Z každé skupiny postoupí první polovina účastníků (týmů) do velkého finále. Druhá polovina se může zúčastnit malého finále.
 • Pořadí účastníků (týmů) bude i zde určeno na základě dosažené hodnoty parametru EVA.

Jazyk hry

 • Simulace Unisim a vědomostní test bude pouze v českém jazyce.

VI. Odměny pro úspěšné soutěžící

 • Všichni účastníci, kteří absolvují finálové kolo, obdrží:
 • certifikát o úspěšném absolvování manažerské simulační hry
 • 20% slevu na kurz E-commerce manager.
 • Další výhry budou určeny dle pořadí účastníků (týmů) ve velkém finále.
 • Seznam výher:
  1. místo = Zdarma kurz: E-commerce manager (pro všechny členy týmu) + Láhev Samurai Shot
  2. místo = Zdarma kurz: E-commerce specialist (pro všechny členy týmu) + Láhev Samurai Shot
  3. místo = 50% sleva na kurz Láhev Samurai Shot
  4. všichni finalisté získají plechovku nápoje Samurai Shot

VII. Ostatní ujednání soutěže

 • Pořadatel soutěže nenese zodpovědnost za kvalitu a rychlost internetového připojení registrovaného. Registrovaný hráč si musí sám zajistit funkční připojení k internetu a adekvátní zařízení, na němž bude soutěžit.
 • Doporučený prohlížeč pro simulační hru Unisim je Firefox nebo Chrome. Nedoporučený je Internet Explorer. V případě nefunkčnosti simulace Unisim bude hráč elektronicky informován a bude navrhnut nový termín odehrání hry.
 • Pořadatel nebude poskytovat osobní údaje třetím stranám.
 • Registrováním do soutěže každý účastník souhlasí s podmínkami soutěže, tak jak jsou připraveny, a souhlasí i s případnými změnami v pravidlech.
 • Registrovaný souhlasí se zasíláním informací souvisejících se soutěží na elektronickou adresu registrovaného a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Pořadatele.
 • Registrovaný souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.
 • Registrovaný akceptuje hru v podobě, jaká je, a vzdává se možnosti ji jakkoliv rozporovat.
 • Technické dotazy ke hře Unisim řeší CIS v rámci kontaktní stránky unisim.cz
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu podmínek soutěže.

VIII. Odstoupení od soutěže

 • Každý registrovaný může ze soutěže odstoupit tím, že se nezúčastní herního kola, nebo tím, že se osobně nedostaví na finální část soutěže.

CO JE TŘEBA UDĚLAT

 1. Zaregistrovat se do soutěže s Unisim do 7. 12. 2016.
 2. Absolvovat úvodní část soutěže a být mezi nejúspěšnějšími virtuálními firmami ve skupině.
 3. Dostavit se a absolvovat finále soutěže do Prahy. Všichni finalisté odehrají 5 kol simulační hry Unisim.

CO MŮŽEŠ ZÍSKAT

 1. Možnost získat nové zkušenosti s řízením firmy.
 2. Certifikát o úspěšném absolvování simulace Unisim.
 3. Vylepšit si CV díky získanému certifikátu.
 4. Na tři nejlepší účastníky soutěže čekají věcné odměny.

Seznam výher:

 1. místo = Zdarma kurz: E-commerce manager (pro všechny členy týmu) + Láhev Samurai Shot
 2. místo = Zdarma kurz: E-commerce specialist (pro všechny členy týmu) + Láhev Samurai Shot
 3. místo = 50% sleva na kurz Láhev Samurai Shot

Všichni finalisté získají plechovku nápoje Samurai Shot.