PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE

Velká Vánoční soutěž se simulací Unisim.

I. Pořadatel soutěže

 1. Pořadatelem soutěže "Dostaň se na VŠ bez přijímaček" je Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (dále jen PEF) ve spolupráci s Centrem Informační Společnosti (dále jen CIS).
 2. CIS nenese žádnou zodpovědnost za průběh a výsledek přijímacího řízení. CIS je partnerem PEF MENDELU v rámci pořádání studentské soutěže s využitím manažerské simulační hry Unisim.


II. Předmět soutěže

 1. Předmětem soutěže je možnost přijetí bez přijímacích zkoušek k bakalářskému stupni studia na Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně.
 2. Získání finanční odměny viz bod 6.


III. Průběh soutěže

 1. Registrace do soutěže probíhá od 15.1.2016 do 5.3.2016. Jednotlivá kola soutěže probíhají dle nabízených termínů, student si při registraci vybírá v jakých termínech bude soutěžit.
 2. Po registraci přijde hráči email se všemi důležitými informacemi o termínech, pravidlech a také odkaz na textové a video návody ke hře. V dalších emailech bude vyzván ke konkrétní hře. Některé informace a notifikace mohou být zasílány i pomocí SMS, aby hráč na nějakou důležitou informaci nezapomněl.
 3. Hra Unisim bude probíhat ve 2 fázích. První (základní) fáze proběhne online. Druhá (finální) fáze proběhne přímo na půdě PEF Mendelovy univerzity.


Základní (online) fáze
:

 1. Hráč má na výběr z dvou variant:
  a) 5 dní (pevně stanovených pět po sobě jdoucích dní)
  b) 4 hodiny (v kuse, 5x 48 minut)
  Registrovaní hráči (účastníci hry) budou pořadatelem rozřazeni do skupin o maximálně deseti hráčích.
 2. Rozřazení hráčů do skupin bude provedeno pořadatelem náhodně, bez možnosti účastníků toto rozřazení ovlivnit.
 3. Hra Unisim bude zahájena v definovaný čas. Je odpovědností hráčů být v daném čase (na který se registrovali) přihlášeni do hry. Zahájení hry nemůže být posunuto například z důvodu problému účastníka s připojením k internetu.
 4. Hra bude probíhat na 5 kol, případně dle rozhodnutí pořadatele. Kola probíhají po definovaný čas (hráč vidí zbývající čas kola přímo na hlavní straně hry v aplikaci), po skončení kola automaticky následuje kolo další. Po závěrečném kole je hra automaticky ukončena.

Kritéria pro postup do finální fáze:

 1. Do další fáze postoupí vždy X nejlepších z každé skupiny a dále Y hráčů na dalších místech s nejlepší hodnotou ukazatele EVA.
 2. Hodnoty X a Y budou určeny pořadatelem na základě počtu přihlášených studentů. O hodnotách budou účastníci informováni pořadatelem po skončení základní fáze hry.
 3. V případě vysokého počtu účastníků může pořadatel rozhodnout o tom, že základní fáze bude probíhat dvoukolově. To znamená, že z prvního kola postoupí definovaná část účastníků do druhého kola a následně z druhého kola definovaná část do finální fáze. O případném druhém kole základní fáze a o termínech budou účastníci pořadatelem adekvátním způsobem a s předstihem informováni.

Finální fáze:

 • Finále proběhne 9. 3. 2016 v 10:00 v Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno v budově Q
 • Finální fáze se skládá ze dvou částí:
  • a) Absolvování 5 kol v simulační hře Unisim
  • b) Vědomostní test související se simulací Unisim


IV. Vítězná kritéria

 1. Hráči, kteří postoupili do finální fáze, budou pořadatelem náhodně rozřazeni do skupin po maximálně 10ti hráčích.
 2. Těmi, kdo splňují kritérium úspěšného absolvování simulační hry ve finálové fázi, je vždy X nejlepších z každé skupiny a dále Y hráčů na dalších místech s nejlepší hodnotou ukazatele EVA. Hodnoty X a Y budou určeny pořadatelem na základě počtu studentů ve finální fázi. Výsledky základní fáze se do finální fáze nepromítají.
 3. Hráči, kteří postoupili do finální fáze, musí splnit 2 kritéria, aby mohli být přijati ke studiu na PEF Mendelovy univerzity:
  1. Absolvovat vědomostní test s úspěšností alespoň 80%
  2. Úspěšně absolvovat simulační hru Unisim ve finálové fázi


V. Jazyk hry

 1. Simulace Unisim a vědomostní test bude pouze v českém jazyce.


VI. Odměny pro úspěšné soutěžící

 1. Úspěšný hráč finálního kola obdrží certifikát o úspěšném řešení manažérské hry
 2. Stipendium v příslušné výši získají první 3 hráči, kteří dosáhnou ve finálové fázi nejvyšší hodnoty parametru EVA a zároveň díky soutěži budou řádně zapsaní do studia na PEF MENDELU. Toto stipendium obdrží v prvním roce studia: 1. místo 5 000 Kč, 2. místo 3 000 Kč a 3. místo 1 000 Kč.


VII. Ostatní ujednání soutěže

  1. Pořadatel soutěže nenese zodpovědnost za kvalitu a rychlost internetového připojení registrovaného. Registrovaný hráč si musí sám zajistit funkční připojení k internetu a adekvátní zařízení, na němž bude soutěžit.
  2. Doporučený prohlížeč pro simulační hru Unisim je Firefox nebo Chrome. Nedoporučený je Internet Explorer. V případě nefunkčnosti simulace Unisim bude hráč elektronicky informován a bude navrhnut nový termín odehrání hry.
  3. Pořadatel nebude poskytovat osobní údaje třetím stranám.
  4. Registrováním do soutěže každý účastník souhlasí s podmínkami soutěže, tak jak jsou připraveny, a souhlasí i s případnými změnami v pravidlech.
  5. Registrovaný souhlasí se zasíláním informací souvisejících se soutěží a přijímacím řízením na elektronickou adresu registrovaného a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Pořadatele.
  6. Registrovaný souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.
  7. Registrovaný akceptuje hru v podobě, jaká je, a vzdává se možnosti ji jakkoliv rozporovat. Účastí ve hře registrovaný akceptuje podmínky přijímacího řízení.
  8. Technické dotazy ke hře Unisim řeší CIS v rámci kontaktní stránky. Dotazy týkající se přijímacího řízení řeší PEF v rámci standardních kontaktů na webu mendelu.cz.
  9. Pokud budete dopředu vědět, že se nemůžete zúčastnit zvoleného termínu hry, nahlaste dopředu (nejméně 24h před spuštěním hry) tuto informaci pomocí webového formuláře na této stránce: www.unisim.cz/pef-mendelu-kontakt.
  10. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu podmínek soutěže.


VIII. Odstoupení od soutěže

 1. Každý registrovaný může ze soutěže odstoupit tím, že se nezúčastní herního kola, nebo tím, že se osobně nedostaví na finální část soutěže.
 2. Odstoupení ze soutěže nemusí být nijak dopředu nahlašováno.

CO JE TŘEBA UDĚLAT

 1. Zaregistrovat se do soutěže s Unisim nejpozději do 5.3. 2016.
 2. Absolvovat úvodní část soutěže a být mezi třemi nejúspěšnějšími virtuálními firmami ve skupině.
 3. Dostavit se a absolvovat finále soutěže na PEF MENDELU v Brně.

CO MŮŽEŠ ZÍSKAT

 1. Certifikát o úspěšném absolvování manažerské simulace Unisim, který si můžeš zapsat do svého CV.
 2. Možnost přijetí bez přijímacích zkoušek na vysokou školu.
 3. Na tři nejlepší účastníky soutěže čeká finanční odměna v podobě:
0
1. MÍSTO
0
2. MÍSTO
0
3. MÍSTO

Finanční odměnu získáš v případě, že budeš díky této hře přijat ke studiu a zároveň se ve hře umístíš na jedné z prvních tří pozic.  Stipendium v uvedené výši obdržíš v první ročníku studia. Více v kompletních podmínkách celé soutěže.