Soutěž Unisim
na veletrhu Gaudeamus 2016!

Co je Unisim

Simulační hra Unisim je efektivním nástrojem manažerského vzdělávání díky tomu, že v sobě spojuje všechny hlavní firemní funkce, tedy prodej, marketing včetně vývoje produktů a komunikace, finance a účetnictví, řízení lidských zdrojů i reporting. Unisim dává studentům příležitost vyzkoušet si aplikaci teoretických znalostí a díky tomu je lépe pochopit. Současně rozvíjí jejich strategické myšlení a analytické schopnosti. 

Zahrajte si unikátní manažerskou hru Unisim přímo na veletrhu.

Proč se zúčastnit soutěže:

 • Možnost získat hodnotné ceny pro Vás a Vaší školu.
 • Ověříte si Vaše manažerské schopnosti a poměříte je s dalšími studenty a pedagogy.
 • Naučíte se mnoho nového o řízení firmy a manažerských rozhodnutí.
 • Získáte možnost zvýhodněného studia na Akademii digitální ekonomiky a managementu.

Soutěž začíná seznámení se simulací Unisim už za:

Základní detaily
o soutěži

Veletrh Gaudeamus 2016 v Brně

Na stánku Centrum Informační Společnosti

1.11.2016 od 10:30h

Zapojit se mohou jak studenti, tak i vystavovatelé.

Odměny pro studenty

1. cena: Jeden kurz zdarma z vybrané nabídky
2. cena: 50 % sleva na naše produkty/služby
3. cena: 25 % sleva na naše produkty/služby

1. cena: 75 % sleva na licenci Unisim pro školu
2. cena: 50 % sleva na licenci Unisim pro školu
3. cena: 25 % sleva na licenci Unisim pro školu

Harmonogram manažerské simulační hry Unisim na veletrhu Gaudeamus 2016 v Brně

Unisim rozvíjí manažerské dovednosti v mnoha směrech.

Co je Unisim

Simulační hra Unisim je efektivním nástrojem manažerského vzdělávání díky tomu, že v sobě spojuje všechny hlavní firemní funkce, tedy prodej, marketing včetně vývoje produktů a komunikace, finance a účetnictví, řízení lidských zdrojů i reporting. Unisim dává studentům příležitost vyzkoušet si aplikaci teoretických znalostí a díky tomu je lépe pochopit. Současně rozvíjí jejich strategické myšlení a analytické schopnosti.

Čím hráči Unisim projdou

V simulaci Unisim si musí hráči poradit s analýzou virtuálního trhu, který je orientován buď na cestovní ruch nebo prodej elektra. Jakmile studenti porozumí trhu a vyberou si vlastní cílovou skupinu, čeká na ně tvorba produktu, nastavení prodejních kanálů, následná marketingová komunikace produktů či firmy a v neposlední řadě mohou hráči řídit i lidské zdroje.

Moduly simulační hry Unisim.

Vývoj produktu

Marketingová komunikace

Prodej

Finance a účetnictví

Lidské zdroje

Přínosy Unisimu
pro studenty

 • Řízení firmy nanečisto
  Hra studentům umožní projít veškeré aspekty řízení firmy od podnikové ekonomie, managementu, marketingu až po finanční řízení a účetnictví.
 • Pochopení podstaty teoretických pojmů
  Unisim umožňuje studentům vyzkoušet si aplikaci teoretických znalostí do své virtuální firmy a vidět, jak uspějí oproti konkurenci. Unisim pomáhá studentům lépe porozumět vyučované teorii.
 • Strategické a kreativní myšlení
  Unisim podporuje strategické myšlení studentů a vede je k tvůrčímu přístupu.
 • Vylepšení CV díky Certifikátu o absolvování kurzu
  Každý úspěšných student, který dohraje Unisim získá Certifikát o absolvování kurzu, který si může tímto vylepšit své CV.

Přínosy Unisimu
pro Vaší školu

 • Zvyšuje prestiž školy
  Díky novým metodám ve vzdělávání a používání moderních nástrojů.
 • Zlepšuje vnímání školy
  Využívání simulační hry Unisim přispěje k vnímání školy jako inovativní instituce.
 • Zvyšuje zájem o školu
  Spokojenější a úspěšnější studenti přispívají díky pozitivním referencím k vyššímu zájmu o školu.
 • Uvedeme Vás v seznamu škol používajích simulaci Unisim

Ověřeno na těchto univerzitách a školách.

Unisim je velmi oblíbený mezi studenty i pedagogy.

0
studentů odehrálo
0
vytořených virtuálních firem
0
odehraných simulací
0
zapojených univerzit a škol
0
úspěšné roky na trhu

Jednoduchý design a intuitivní ovládání Unisimu.

Pro jaké školy je Unisim vhodný?

Simulační hra Unisim je vhodná pro studenty VŠ, VOŠ, ale i středních škol, například obchodních akademií, ekonomických lyceí, odborných škol se zaměřením apod. Studenti mají díky Unisimu unikátní možnost si vyzkoušet řízení firmy bez vstupních investic a vidět, jak se jejich firmě daří v průběhu let. Pro studenty je to velmi zajímavá zkušenost, při které si vyzkouší své manažerské dovednosti.

Simulační hra Unisim obsahuje všechny důležité komerční funkce a vazby mezi nimi. Je věrným odrazem firemní reality až na úroveň účetních operací a výkazů. Z tohoto důvodu je ideálním doplněním výuky podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, financí i účetnictví a zejména pomůže pochopit provázanost těchto firemních funkcí.

K provozování simulace Unisim stačí jen přístup k internetu.

Simulační hra Unisim funguje na všech nejznámějších operačních systémech a design se přehledně přizpůsobuje velikosti obrazovky. Unisim je možné hrát přes jakýkoliv počítač, tablet nebo mobil, který je připojený k internetu. Nepotřebujete žádné dodatečné instalace. Vše se děje vzdáleně z našich serverů.

Akreditovaný kurz pro pedagogy:
"Jak využít simulační hry ve výuce"

Naše firma Centrum Informační Společnosti, s.r.o. je držitelem akreditace k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb.

Akreditovaný kurz od MŠMT pro pedagogy spočívá v tom, že se učitelé naučí správně využívat simulační hry ve výuce. Unisim je tak ideální nejen pro studenty, ale je také součástí  akreditovaného kurzu MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Platnost akreditace je do 20.5.2020.

Získejte další pedagogické vzdělání
a vylepšete si CV. Napište nám.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Zavolejte si s námi.
Se vším rádi poradíme.

Telefon: +420774737021

Máte zájem o nasazení simulace Unisim u Vás na škole? Kontaktujte nás.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.