Vzdělávání manažerů a zaměstnanců ve firmě pomocí simulačních her Unisim

Manažerská simulační hra Unisim umožňuje zaměstnancům pochopit vazbu mezi jednotlivými firemními funkcemi a jejich vliv na ziskovost firmy – a to vše zábavnou formou. Unisim zvyšuje efektivitu pracovního týmu, tmelí kolektiv a v neposlední řadě pomáhá zaměstnancům rozvíjet jejich profesní i osobnostní kompetence. Uplatnění nalezne pro většinu firemních pozic.
Jedná se o efektivní nástroj vzdělávání díky tomu, že obsahuje všechny hlavní firemní funkce, tedy prodej, marketing včetně vývoje produktů a komunikace, finance a účetnictví, řízení lidských zdrojů, reporting.

Proč využít Unisim u Vás ve firmě.

 • Manažerská simulační hra Unisim představuje zábavný a přitom přínosný program vhodný prakticky pro každou firmu.
 • Máte možnost přizpůsobení simulační hry přímo pro Vaši firmu či obor (za definovaných podmínek).
 • Simulační hra se může konat v prostorech firmy i mimo ni.
 • Aktivita je fyzicky nenáročná, a je tedy vhodná pro kohokoliv.
 • Účastníci získají certifikát o absolvování manažerského kurzu.
 • Jedná se o unikátní produkt, který prakticky nemá konkurenci.
 • Můžete využít certifikovaných lektorů CIS, nebo si vyškolit své lektory.

Využití manažerské hry Unisim ve firmě.

Development centrum.

Unisim slouží jako nástroj pro rozvoj zaměstnanců, který dokáže zvyšovat efektivitu pracovního týmu, tmelí kolektiv a v neposlední řadě pomáhá zaměstnancům rozvíjet jejich profesní i osobnostní kompetence. Manažerskou hru Unisim lze uplatnit pro většinu firemních pozic.

Assessment centrum.

Pomocí manažerské simulační hry Unisim lze vybírat zaměstnance. Díky propracovanému systému hodnocení dokáže Unisim jednoduše ukázat, které dovednosti má uchazeč o zaměstnání lépe rozvinuté. Unisim umí identifikovat silné i slabé stránky každého absolventa.

Talent program.

Rozvoj či výběr mladých talentů je důležitou složkou řízení lidských zdrojů v každé firmě. Díky inovativnímu přístupu se ještě více přiblížíte mladé generaci a vzdělávání je díky tomu bude ještě více bavit.

Teambuilding.

Manažerskou simulační hru Unisim lze využít i čistě jako zábavně-vzdělávací aktivitu, která pobaví, ale i naučí. Každý zaměstnavatel by měl nad indoor teambuildingovou aktivitou přemýšlet chytře a chtít, aby se i při takovém dni zaměstnanec naučil něco nového a posunul se dál.

Co vše je rozhodováno v simulační hře Unisim.

Simulační hra Unisim je efektivním nástrojem manažerského vzdělávání díky tomu, že v sobě spojuje všechny hlavní firemní funkce, tedy prodej, marketing včetně vývoje produktů a komunikace, finance a účetnictví, řízení lidských zdrojů i reporting.

Vývoj produktu

Marketingová komunikace

Prodejní kanály

Finance a účetnictví

Lidské zdroje

Vzdělávací program Unisim
umožňuje zaměstnancům

 • Získat širší a komplexnější pohled na řízení a fungování firmy.
 • Pochopit vazbu mezi jednotlivými firemními funkcemi a jejich vliv na ziskovost firmy.
 • Porovnat své manažerské schopnosti.
 • Rozvíjet tvůrčí a strategické myšlení.
 • Tmelit kolektiv a zvyšovat jeho efektivitu.
 • …a to vše atraktivní a zábavnou formou.

V simulaci Unisim si musí zaměstnanci poradit s analýzou virtuálního trhu, který je orientován buď na cestovní ruch, nebo na prodej elektra. Jakmile hráč porozumí trhu a vybere si vlastní cílovou skupinu (které chce prodávat), tak na něj čeká tvorba produktu, nastavení prodejních kanálů, následná marketingová komunikace produktů či firmy a v neposlední řadě mohou hráči řídit i lidské zdroje.

Unisim je vyvinutý tak, aby se veškeré úkony nastavené v simulaci zapsaly do přehledných reportů a zaúčtovaly v rámci účetní osnovy. Hráči si řídí i své finanční zdroje pomocí úvěru z banky nebo navýšení základního kapitálu. Manažerská hra Unisim je velmi komplexní simulací a svým hráčů nabízí velké množství různých nastavení, která ovlivňují hospodářský výsledek jejich virtuální firmy.

Průběh vzdělávacího dne s Unisim

 • Úvod do dne
 • Představení – jak má vypadat „elevator speech“
 • Rozdělení do týmů a rozdělení rolí v rámci týmů
 • Seznámení s hrou a s vytvořením strategie a cílů firmy
 • Zkušební kola pro dokonalé pochopení simulační hry
 • Sestavení strategie a cílů a jejich prezentace investorovi
 • Simulační hra - soutěžení v týmech
 • Vyhlášení výsledků a jejich prezentace pro investora
 • Závěrečné zhodnocení ze strany lektorů

Cena vzdělávacího programu Unisim pro firmy

V ceně za využití vzdělávacího programu Unisim jsou zahrnuty nejnovější aktualizace systému po dobu platnosti licence, které budou prováděny automaticky. Součástí ceny je podpora formou video návodů a příslušná dokumentace.

Unisim je osvědčená vzdělávací platforma

Jednoduchý design a intuitivní ovládání simulační hry Unisim.

Zavolejte nám.
Se vším rádi poradíme.

Telefon: +420731131974

Máte zájem o vzdělávání zaměstnanců u Vás ve firmě? Kontaktujte nás.